Säljformular

Köp-Sälj Tryggt

Logga in

 

På ett klientmedelskonto ligger både köparens och säljarens pengar säkra tills affären är avslutat och klar. Banken håller kontot avskilt från företagets egna medel och tillgångar. Detta för att om företaget hamnar i obestånd/konkurs så drabbas inte klienternas inbetalda pengar av detta. Efter att leveransen skett och köparen godkänt objektet så betalas köpesumman minus eventuell provision till säljaren från detta konto.